Waarborg voor kwaliteit

Luuk Kuipers staat persoonlijk garant voor de kwaliteit van zijn werk. Hij wordt daarin geruggesteund door zijn zijn lidmaatschap van de Restauratoren Vereniging Noord.


Gaufrage: het bedrukken van stoffen in diverse motieven
- Klik hier voor meer informatie -

De Restauratoren Vereniging Noord is in 1984 ontstaan uit een initiatief van zelfstandige werkende restauratoren uit verschillende disciplines in de regio Noord, die zich inzetten voor het behoud van kunst- en cultuurhistorische objecten.
De vereniging stelt zich ten doel het huidige kwaliteitsniveau van restauratie te behouden en te verhogen door het verenigen van zoveel mogelijk verschillende restauratiedisciplines binnen de RVN. Dit gebeurt door het onderling uitwisselen van ervaringen, zowel op het ethische als op het praktische vlak, tijdens de maandelijkse atelierbezoeken bij één van de restauratoren. Deze samenwerking van diverse restauratiedisciplines biedt een opdrachtgever voordelen:

Het kwaliteitsniveau blijft hoog door kennisuitwisseling, onderlinge ondersteuning en controle.
Een restauratie van een object is vaak een samenspel van meerdere disciplines. De samenwerking binnen de RVN komt de kwaliteit van de uitvoering ten goede en de opdrachtgever kan gemakkelijk verwezen worden naar collega's in dezelfde regio.